Motor cửa cuốn Netdoor DC liền lưu

 

  • Sức nâng: 300kg, 500kg, 800kg
  • Lưu điện đến 30 ngày.