Cửa kéo Đài Loan Có Lá U Dày 1.2 ly

Cửa kéo Đài Loan Có Lá U Dày
Công ty chỉ sử dụng nhíp đặc (nhíp la) loại tốt nhất giúp cửa bền, không bị rớt hay gãy nhíp