Cửa kéo Đài Loan cho địa hình vòng cung

Cửa kéo, cửa xếp cho mọi địa hình
Độ bền cửa lên đến 20-40 năm