Cửa cuốn Đức nhôm nan kín TX-701

Kết cấu: Thân công 2 lớp + thanh ngang chịu lực – lá kín, có màu ghi
Đặc điểm móc dày 1,0 mm, trọng lượng 5,6 kg ± 6%