Cửa cuốn Đài Loan lá 6 dem

Giá thành cửa cuốn Đài Loan khá rẻ nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng
Có 2 cách vận hành cửa cuốn: Dùng motor hoặc đẩy tay